Enerji Taşımacılığı

Sorumlu Bir Şekilde

Sağlık ve Güvenlik

Sağlık ve güvenlik, çevre, insan hakları ve toplum katılımının (topluca "HSEC" olarak adlandırılır) etkin yönetimi, işimizi sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde büyütmek için esastır.

Bu nedenle Gunvor, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve faaliyet gösterdiğimiz toplumların sağlığını, refahını, insan haklarını ve güvenliğini korumanın yanı sıra iş yaptığımız ülkelerde çevreye saygı göstermeye ve çevreyi korumaya en yüksek önceliği vermektedir.

Grup, 2022 yılında kişisel sağlık ve güvenlik hedeflerine ulaşmış ve sıfır vakaya doğru yolculuğunun bir parçası olarak proses güvenliği vakalarının sayısını ve şiddetini azaltma çalışmalarına devam etmiştir. Tüm olaylar araştırılmakta ve çıkarılacak dersler belirlenerek Grubun tüm varlıklarına iletilmektedir.

Ürün Güvenliği

Many of the products Gunvor trades, fuels in particular, are highly flammable and often present other hazards; for example, certain naphtha products are carcinogenic. To ensure proper handling of those products, Gunvor communicates the hazards, precautionary statements, and risk management measures to our clients through Safety Data Sheets (SDS).

GBF'nin formatı, Birleşmiş Milletler'in küresel olarak uyumlaştırılmış bir sistemi tarafından düzenlenir ve ayrıca Avrupa'daki REACH yönetmeliği veya ABD'deki Tehlike İletişim Standardı (29 CFR 1910.1200) gibi yerel ürün güvenliği yönetmelikleri tarafından düzenlenir.

Avrupa Birliği gibi bazı bölgelerde, ürünler ancak üretici veya ithalatçının REACH yönetmeliklerinde tanımlandığı üzere insan sağlığı, güvenliği ve çevreye yönelik tehlikeler hakkında bilimsel bilgileri içeren bir kayıt dosyasını izleyicilere sunması halinde piyasaya sürülebilir. Bu bilgiler, güvenlik bilgi formlarında bildirilen risk yönetimi önlemlerinin tanımlanması için temel oluşturur.

Gunvor'un güvenlik bilgi formları kütüphanesinde şu anda çeşitli ürünler, tüzel kişilikler ve diller için yüzlerce öğe bulunmaktadır ve REACH kayıtları, çeşitli petrol maddelerinin ve biyoyakıt bileşenlerinin en önemli ekonomik alanlarda (Avrupa Birliği gibi) üretilmesine veya ithal edilmesine izin vermektedir. Avrupa Ekonomik Alanı). Gunvor bu yönetmeliklere uyumu prosedürler, bir eğitim modülü ve denetim yoluyla yönetmektedir. Şirketin bildiği kadarıyla, Gunvor tarafından ürün güvenliği yönetimiyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir.

Süreç Güvenliği

Proses güvenliği, insanlar, çevre, varlıklar ve itibarımız (PEAR) üzerinde önemli sonuçlar doğurabilecek düşük olasılıklı olayların yönetimini kapsar. Böyle bir olayın meydana gelme riskini yönetmek Gunvor için son derece önemlidir ve Gunvor'un HSEC yönetişiminin ve prosedürlerinin ana unsurunu oluşturur.

Gunvor, Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından belirlenen kategorilerdeki (Kademe 1, 2 ve 3) tüm süreç güvenliği olaylarını (kazalar ve ramak kalalar) kaydederek performansını izler ve kademesine bakılmaksızın tüm olayları ciddiye alır.

Kademe 1 olayı, belirli hacimlerin üzerinde veya belirli eşiklerin üzerinde sonuçları olan planlanmamış bir malzeme salımı olarak tanımlanır. Kademe 2 olayları daha düşük miktarlarda veya daha düşük sonuçlara yol açan salınımlardır. Kademe 3, biraz farklı koşullar altında bir Kademe 1 veya 2 olayına yol açabilecek ramak kala olaylardır.

Gunvor, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumların sağlığını, refahını, insan haklarını ve güvenliğini korumaya en yüksek önceliği verir

VAKA ÇALIŞMASI


Gunvor Energy Rotterdam'da Süreç Güvenliği