Enerji Taşımacılığı

Verimli bir şekilde

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerin Gunvor Group Ltd tarafından toplanması ve işlenmesi, 2016/679 sayılı AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve diğer geçerli gizlilik yasaları ile tam uyum içindedir.

Kişisel verilerin Gunvor Group Ltd ("biz", "bizim", "bize") tarafından toplanması ve işlenmesi, aşağıda belirtildiği gibi, her zaman AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği 2016/679 ("GDPR") ve diğer geçerli gizlilik yasalarına tam olarak uygun olacaktır.

"Biz Kimiz" sayfasına tıklayarak faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikası https://gunvorgroup.com web sitemiz için geçerlidir. Diğer operatörlerin web sitelerine geçerseniz, kendi veri koruma düzenlemeleri ve politikaları geçerli olacaktır.

Bu Gizlilik Politikası ("Politika"), toplanan kişisel verileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı, ifşa ettiğimizi ve sakladığımızı ve bireylerin ("siz", "sizin") bu konuda bizimle nasıl etkileşime girebileceğini belirler.

Web sitemizi kimliğinizi açıklamadan ziyaret edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi, Madde 6 uyarınca aşağıdaki amaçlar için gerçekleşir. 6 GDPR UYARINCA:

 • haklarınız tarafından geçersiz kılınmadığı sürece meşru ticari çıkarlarımız için gerekli olduğunda;
 • çevrimiçi iletişim formunu kullandığınızda veya çerezleri kabul ettiğinizde izninize dayalı olarak; veya burada belirtilmeyen ek amaçlar için;
 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gereklidir.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla topluyoruz?

 • web sitelerimizin kullanımını ve web sitelerimize bağlantıyı sağlamak için;
 • web sitelerimizin düzgün çalışmasını sağlamak için;
 • Sistemin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için;
 • çevrimiçi deneyiminizi optimize etmemizi sağlamak için;
 • istatistikleri derlemek için;
 • gerektiğinde sizinle etkileşim kurmak için (örn. İletişim formu).

Ne tür kişisel veriler topluyoruz ve neden?

Kişisel veri, bir tanımlayıcıya atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel veriler, örneğin adınız, konum verileriniz, çevrimiçi tanımlayıcınız, adresiniz, telefon numaranız ve doğum tarihiniz gibi bilgileri içerir. Sizinle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilemeyen istatistiksel bilgiler - web sitemizdeki trafiğin ölçülmesi gibi - kişisel veri olarak kabul edilmez. Her durumda, kişisel verileriniz yalnızca gerekli olduğu ölçüde toplanır: yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için işlenecektir.

Buna ek olarak, web sitemizin kullanımı, örneğin sizinle ilgili dolaylı kişisel veri işleme ile sonuçlanabilir:

 • web sitemizin ziyaret edilen sayfası, kısaltılmış IP adresiniz, ziyaret tarih ve saati ve kullanılan terminal türü gibi teknik bağlantı verileri;
 • web sitesi yönetimi ve güvenlik amaçlarının bir parçası olarak toplanan veriler.

Kişisel verilerinizi nasıl topluyoruz?

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki İletişim formu veya başka bir şekilde, e-postalar, telefon görüşmeleri / sesli posta yoluyla; ilk talepler veya sorular yapıldığında ve daha sonra ekiplerimiz tarafından işlendiğinde elde edilir. Bu tür bir temas doğrudan veya dolaylı olarak yapılabilir.

Kişisel verilerinizi, web sitemizdeki Kültür ve İş İlanları sayfasındaki iletişim bilgilerimiz aracılığıyla herhangi bir bireysel iş için doğrudan başvurduğunuzda da toplayabiliriz. İlgilenen başvuru sahipleri, belirli bir fırsat olması durumunda LinkedIn sayfamızı da kullanabilirler.

Web sitemiz reşit olmayanlara yönelik değildir ve reşit olmayanlardan bilerek kişisel bilgi toplamıyoruz. Eğer 16 yaşın altındaki kişiler bize kişisel verilerini aktarırsa, bu veriler sadece ebeveyn veya vasi/yasal temsilci rıza gösterdiğinde veya reşit olmayan kişinin rızasını onayladığında işlenecektir. Bu amaçla, yasal temsilcinin iletişim bilgileri GDPR Madde 8 paragraf 2 uyarınca bize iletilmelidir. 8 paragraf 2 GDPR uyarınca bize iletilmelidir.

Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşıyor muyuz?

Bize sağladığınız kişisel verileri, her zaman GDPR ve yürürlükteki diğer gizlilik yasalarına uygun olarak Gunvor Group bünyesinde paylaşabiliriz.

Bazı faaliyetlerimizi üçüncü taraf tedarikçilere güvenerek gerçekleştirebiliriz. Sağladığınız kişisel veriler, gerekli görevleri yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla bu tedarikçilerle paylaşılabilir. Ancak, bu tedarikçilerin alınan bilgileri yalnızca ilgili hizmetler için bizim adımıza ve bizim talimat verdiğimiz şekilde kullanmaları gerekmektedir ve yürürlükteki veri koruma düzenlemelerine uymakla yükümlüdürler.

Üçüncü taraflar, yasal bir dayanak olması halinde izniniz olmadan kişisel verilerinize erişebilir.

Kişisel verilerinizi nasıl aktarıyoruz?

Bir veri aktarımının gerekli olabileceği durumlarda, kişisel verilerinizin GDPR'nin gerektirdiği koruma düzeyine sahip olmasını sağlamak için gerekli adımları atacağız. Gerekirse her durumda sizi bilgilendirecek ve işleme için onayınızı alacağız.

İş ilanı için belirlenen yetki alanımızın dışında başka bir yer için iş başvurusu alındığı durumlarda, bu başvuru işlenmek üzere e-posta yoluyla uygun yere aktarılacaktır. Türkiye dışında bulunan bir kuruluşa aktarılması durumunda Avrupa Ekonomik Alanı kişisel verilerin GDPR'nin gerektirdiği koruma düzeyine sahip olmasını sağlamak için uygun şekilde hareket edeceğiz.

Kişisel verileriniz nerede saklanıyor?

Kişisel verilerinizi çeşitli konumlarda ve farklı hizmet sağlayıcılarda (yani harici veri merkezlerinde) saklıyoruz.

Verileriniz ne kadar süreyle saklanacak?

Prensip olarak, kişisel veriler (1) bu Politikada açıklanan amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu sürece veya (2) daha uzun bir saklama süresi gerektiren başka bir yasal dayanağımız varsa saklanır.

Kişisel verileri (veya eşdeğerlerini), toplanma amaçlarına ulaşmak için artık gerekli olmadıklarında sileceğiz veya anonim hale getireceğiz, ancak (i) kişisel verileri daha uzun bir süre saklamak için geçerli yasal veya düzenleyici gerekliliklere veya (ii) yasal bekletmeler de dahil olmak üzere mevcut veya olası yasal talepleri, soruşturmaları veya benzer işlemleri oluşturmak, iddia etmek, uygulamak ve/veya savunmak için.

Gizlilik haklarınız

Geçerli yerel veri koruma mevzuatına tabi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilere erişim talep etme ve bir kopyasını alma ('Erişim hakkı', GDPR Madde 15);
 • uygun olması halinde, yanlış olan kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilir ('Düzeltme hakkı', (GDPR Madde 16);
 • geçerli saklama sürelerine tabi olmak kaydıyla kişisel verilerin silinmesini talep edebilir ('Unutulma hakkı', GDPR Madde 17);
 • Kişisel verilerin doğruluğunun tartışmalı olduğu, işlemenin hukuka aykırı olduğu veya Veri Sahiplerinin işlemeye itiraz ettiği durumlarda kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme ('İşlemeninkısıtlanması hakkı', (GDPR Madde 18);
 • kişisel verilerin işlenmesine itiraz edebilirsiniz ('İtiraz hakkı', GDPR Madde 21);
 • Kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir formatta almak ('Veri taşınabilirliği hakkı', GDPR Madde 20);
 • kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şikayette bulunma ve konunun tatmin edici bir şekilde çözüme kavuşturulmaması halinde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak ilgili Avrupa veri koruma denetim makamına şikayette bulunma.

Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz ederseniz, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçelerimiz olmadığı sürece kişisel verileri artık işlemeyeceğiz.

Burada ve/veya yürürlükteki yerel veri koruma yasalarında belirtilen sınırlamalara tabi olarak, [email protected] adresinden bizimle iletişime geçerek yukarıdaki hakları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?

Güvenliği GDPR ilkelerine uygun olarak tesis ettik. Alınan önlemler, verilerin gizliliği, bütünlüğü, kullanılabilirliği ve sistemlerin esnekliği ile ilgili yeterli düzeyde koruma sağlamak için veri güvenliğine ilişkin teknik ve organizasyonel önlemlerdir.

Teknik tedbirler doğrudan BT sistemini ilgilendiren tedbirlerdir. Organizasyonel önlemler ise sistemin çevresi ve süreçleriyle, özellikle de sistemi kullanan kişilerle ilgilidir. Her iki önlem türünün birleşimi, verilerin hatalar, sahtecilikler ve yetkisiz erişimler nedeniyle yok olmasını veya kaybolmasını önleyebilir.

Bu önlemler kuruluşumuzun yaşam döngüsünün bir parçasıdır ve sistemin her seviyesinde uygulanmaktadır. Ayrıca, güvenlik statik bir unsur değil, devam eden bir süreçtir. Bu perspektifte, teknik ve organizasyonel önlemler, riskler ve tehditler gibi teknik ilerlemeye ve daha fazla gelişmeye tabidir.

Çerezler

Google, Inc. ("Google") tarafından üretilen bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanıyoruz. Google Analytics, web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızın sabit diskine yerleştirilen küçük metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Dosyanın eklenmesini kabul ettiğinizde, çerez web trafiğini veya belirli bir web sitesini ziyaretinizi/kullanımınızı (IP adresiniz dahil) analiz etmeye yardımcı olur ve Google sunucuları tarafından iletilir ve saklanır. Bu web uygulaması ilgi alanlarınız hakkında veri toplar ve kişisel tercihlerinizi kaydeder. Böylece, web sitesini her ziyaret ettiğinizde tercihlerinizi yeniden girmek zorunda kalmazsınız.

Çerezler, web sitemizin hangi sayfalarını yararlı bulduğunuzu ve hangilerini bulmadığınızı izlememizi sağlayarak size daha iyi bir web sitesi sunmamıza yardımcı olur. Çerezler bilgisayarınıza erişmemizi sağlamaz.

Bu bilgileri, sağladığınız herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgi ile bağlantılı olarak kullanmayacağız. Çerezler bilgisayarınıza veya cihazınıza yerleştirilmeden önce, sizden bunu yapmanızı isteyen otomatik bir komut istemini izleyerek kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz.

Çoğu web tarayıcısı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcı ayarınızı çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz, ancak bu web sitemizden tam olarak yararlanmanızı engelleyebilir.

Çerezlerin tarayıcınızdan tamamen kaldırılması durumunda, web sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde bunu sıfırlamanız gerekebileceğini lütfen unutmayın. Çerezler ayrıca tarayıcıya özeldir, yani kullandığınız her cihazda kullandığınız her tarayıcı için ayrı ayrı ayarlanmaları gerekir.

Bu Politikada yapılan incelemeler/değişiklikler

İş operasyonlarındaki veya veri koruma düzenlemelerindeki veya geçerli istihdam mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle bu Politikayı periyodik olarak ve gerektiğinde gözden geçirme hakkımızı saklı tutarız. Bu Politikanın güncellenmiş herhangi bir sürümü web sitemize yüklenecektir. Böylece, hangi verilerin nasıl işlendiğinin sürekli olarak farkında olursunuz. Bize yeni veya ek bilgiler gönderdiğinizde bu tür değişikliklerden memnun kaldığınızdan emin olmak için web sitemizi zaman zaman kontrol etmenizi öneririz. En son versiyonun tarihini mevcut Politikanın başında bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Web sitemizdeki İletişim sayfasına ek olarak, bu Politika, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ile ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz veya talebiniz olması durumunda, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanın. Gizlilikle ilgili sorularınızı, yorumlarınızı veya taleplerinizi iletebilirsiniz.

Gunvor Group Ltd
48 Themistokli Dervi Avenue, Athienitis Centennial Building, Flat/Office 501, 1066 Nicosia, Cyprus
E-posta: privacy (at) gunvorgroup (dot) com