Enerji Taşımacılığı

Sorumlu Bir Şekilde

Politikalar & Davranış Kuralları

Gunvor, ABC, AML, piyasa davranışı ve piyasa suistimali için açık politikalar oluşturmuştur, ekonomi̇k yaptirimlarve diğer risk alanları. Bunlar yukarıdan aşağıya doğru iletilmiştir. Daha da önemlisi, CEO tarafından tüm Gunvor çalışanlarına açık bir şekilde iletilen bir ihbar politikası oluşturduk.

Özellikle ABC ile ilgili olarak, politikalar ve prosedürler ile sistemler ve kontroller ABD tarafından ortaya konan standartları karşılamaktadır. Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası ve OECD tarafından yayılanlar. İhlallerle ilgili olarak Gunvor sıfır tolerans yaklaşımını sürdürmektedir.

Gunvor'un Hükümetlere Ödemeler Politikası bağlamında şirket, şeffaflığı artırmak ve bu hükümetlerle işbirliği içinde yolsuzluk potansiyelini azaltmak amacıyla hükümetlere yaptığı ödemeleri güvenilir bir şekilde raporlamak için tutarlı bir araç oluşturmak üzere Ekstraktif Endüstriler Şeffaflık Girişimi'ni (EITI) desteklediğini ifade etmiştir.

Gunvor'un raporlamasına şu alımlar dahildir ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünleri̇ EITI uygulayan ülkelerdeki kamu iktisadi teşebbüslerinden edinilmiştir.

İş geliştirme için üçüncü taraf aracıların sıfır kullanımı

Belgeler

Davranış Kuralları

Davranış Kuralları & Etik Gunvor'un çalışanlarından ve yüklenicilerinden beklentileri ve onların Gunvor'dan neler bekleyebilecekleri konusunda açıklık sağlamak için vardır.

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerin Gunvor Group Ltd tarafından toplanması ve işlenmesi, 2016/679 sayılı AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve diğer geçerli gizlilik yasaları ile tam uyum içindedir.

Hükümetlere Yapılan Ödemeler

Gunvor Group hükümetlere yaptığı ödemeleri güvenilir bir şekilde raporlamak için tutarlı bir araç oluşturmak amacıyla Ekstraktif Endüstriler Şeffaflık Girişimi'ni (EITI) desteklediğini ifade etmiştir.

Modern Kölelik Politikası 2024

Gunvor, modern köleliğe karşı sıfır tolerans yaklaşımına sahiptir ve tüm iş ilişkilerinde etik ve şeffaf bir şekilde hareket etmeye kararlıdır.

Gunvor'un İş Ortakları için Davranış ve Etik Kuralları 

Gunvor'un İş Ortakları için Davranış ve Etik Kuralları, Gunvor ile ve Gunvor için çalışanların müşteriler, meslektaşlar, yatırımcılar, iş ortakları ve düzenleyicilerle nasıl etkileşimde bulunacaklarına dair standartları belirler. 

Aday Gizlilik Politikası 

İşe alım sürecimize yardımcı olması için Workday Inc. tarafından sağlanan çevrimiçi bir uygulama olan Workday'i kullanıyoruz. Workday'i kişisel bilgileri bizim adımıza bir veri işleyici olarak işlemek için kullanıyoruz. Workday, kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımıza uygun olarak işleme hakkına sahiptir.

Tedarikçiler, Müşteriler, Karşı Taraflar ve Potansiyel Müşteriler için Gizlilik Bildirimi 

Bu gizlilik bildirimi, Gunvor Group Ltd ve Gunvor Group adresindeki diğer şirketlerin, geçerli veri koruma yasasına uygun olarak, bizimle olan iş ilişkiniz uyarınca hakkınızdaki kişisel verileri nasıl toplayabileceğini ve kullanabileceğini açıklamaktadır. Özellikle, tüm tedarikçiler, müşteriler, karşı taraflar ve potansiyel müşteriler için geçerlidir.

Sağlık, Güvenlik, Çevre, İnsan Hakları ve Topluluklar (HSEC) Politikası

Sağlık ve güvenlik, çevre, insan hakları ve toplum katılımının (topluca "HSEC" olarak adlandırılır) etkin yönetimi, işimizi sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde büyütmek için esastır.

Sesini Duyur Politikası

Bu politika, suistimalle ilgili endişelerini bildiren bireyleri teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda ilkeleri, raporlama prosedürlerini ve suistimal raporlarının ele alınmasına ilişkin süreç ve sorumlulukları da ortaya koymaktadır.

Vergi Yönetişimi Çerçevesi

Grup Vergi Politikamız, vergi işlerini yürütürken ve vergi uyum riskini ele alırken vergi stratejisi ve yaklaşımına yönelik yaklaşımımızı ortaya koymaktadır.

Uyumluluk ile ilgileniyor musunuz?