Enerji Taşımacılığı

Verimli bir şekilde

Ticaret

Gunvor Group ciro bakımından dünyanın en büyük bağımsız emtia ticaret şirketlerinden biridir ve fiziksel enerji ve dökme malzemeleri tedarik edildikleri ve depolandıkları yerden en çok talep edildikleri yere güvenli ve verimli bir şekilde taşıyan lojistik çözümler üretmektedir.

Gunvor, kurulduğu 2000 yılından bu yana ham petrol, rafine edilmiş petrol ürünleri, doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz, biyoyakıtlar, enerji ve karbon emisyonlarının önde gelen fiziksel tüccar ve pazarlamacısı olarak kendini kanıtlamıştır.

Şirket ayrıca, temel ticaret faaliyetlerini tamamlayarak müşterileri için küresel tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir değer yaratan endüstriyel altyapıya (rafineriler, boru hatları, depolama ve terminaller) stratejik yatırımlar yapmaktadır.

Gunvor'un elinde:

  • Kapsamlı lojistik yetenekler
  • Gelişmiş risk yönetim sistemleri
  • Tedarikçiler ve müşteriler için finansman
  • Küresel ve yerel pazar istihbaratı

Gunvor üç yönlü bir ticari strateji izlemektedir: ürün çeşitlendirmesi, coğrafi genişleme ve ticaret platformlarının kaynak ve dağıtım bileşenleri ile opsiyonelliği artıran orta akım ve alt akım enerji varlıklarına yatırım.

Pazarlama, lojistik, finansman, risk yönetimi ve uyumluluğu, sürdürülebilir tedarikçi ve müşteri ilişkileri ile kurum içi araştırma ve analiz yeteneklerinden elde edilen bilgi ve içgörülerle birleştiriyoruz.

Bu çerçeveden yararlanmak, küresel emtia piyasasında arbitraj fırsatlarını belirlememizi ve gerçekleştirmemizi sağlar:

  • Coğrafi: İlişkilerimiz ve lojistik kabiliyetlerimiz, fiziksel emtia tedarik etmemizi ve bunları daha yüksek fiyatlara sahip oldukları yerlere teslim etmemizi sağlar.
  • Ürün bazlı: Harmanlama yoluyla, kendilerini oluşturan parçaların toplamından daha yüksek getiri sağlayan katma değerli ürünler yaratıyoruz.
  • Zamana bağlı: Depolama varlıklarımızı, finansal becerilerimizi ve maliyet kontrollerimizi kullanarak, üzerinde anlaşılan vadeli fiyatlar üzerinden marjlar yaratır ve gerçekleştiririz.

Gunvor, orta akım ve alt akım varlıklarına yaptığımız stratejik yatırımlar doğrultusunda ticaret hacimlerini bir önceki yıla göre artırmıştır.

Uygunluk

Uyum ve Etik neden her ticaretin kalbinde yer alır?


Gunvor'da Trader olarak çalışmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenin