Enerji Taşımacılığı

Sorumlu Bir Şekilde

Eğitim ve Farkındalık

Uyumluluğun temel etik ve yasal dayanakları sabit kalırken, her yıl yeni yasalar çıkarılmakta, yönetmelikler güncellenmekte ve test edilen davaların sonuçları Uyumluluğun uygulanma şeklini geliştirmeye ve değiştirmeye hizmet etmektedir.

Çalışanlarımızın güncel kalmasını sağlamak için Gunvor, ABC, AML, piyasa suistimali ve piyasa davranışı gibi birçok alanı kapsayan her çalışan için zorunlu yıllık eğitim vermektedir, ekonomi̇k yaptirimlarve diğer konular.

Riskler ve ilgili politikalar tartışılır. Uyum düşüncesindeki en son gelişmeler ele alınmaktadır.

Bu oturumlar, Gunvor'un Uyum ekibinin şirkete düzenli olarak gönderdiği, ihlal ve para cezalarına ilişkin piyasa haberleri ve dünyadaki son gelişmeler gibi uyumla ilgili güncel konuları vurgulayan iletişimlerle tamamlanmaktadır.

İlgili tüm personel eğitimi tamamlamalıdır. Gunvor'un iş ortakları da eğitimden geçmektedir.

Çalışanlarımızın güncel kalmasını sağlamak için Gunvor'un yıllık zorunlu eğitimleri vardır

VAKA ÇALIŞMASI

Uyum Eğitiminin Evrimi

Gunvor'un Uyum Ekibi her yıl zorunlu çalışan eğitimleri ve incelemeleri gerçekleştirmektedir. 2021'de 800'den fazla kişi kurslara katılmıştır ve bu da bu tür bir eğitime ihtiyaç duyanların %100'ünü temsil etmektedir.

Uyumluluk ile ilgileniyor musunuz?

AÇIK POZİSYONLARI GÖRÜNTÜLEYİN