Enerji Taşımacılığı

Sorumlu Bir Şekilde

Etik ve Sürdürülebilirlik

Gunvor olarak hedefimiz, dünya çapında işimizi yürütme şeklimiz için en yüksek etik standartları korumak ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde geçerli tüm kural ve düzenlemelere uymaktır. "Etik & Sürdürülebilirlik", yeni iş ortakları belirlemekten çalışanlarımızı eğitmeye ve güçlendirmeye kadar faaliyetlerimizin tüm yönlerini kapsayan çok sayıda program ve girişimi özetlemektedir. Ekiplerimiz, emtia ticareti sektöründeki riskleri azaltıp öngörürken şirket prosedürlerini iyileştirmek için sürekli çalışmaktadır.

Compliance (Uygunluk) Kültürü 

Fiziksel enerji ticareti yapan Gunvor, dünya çapında 70'ten fazla düzenleyici kurumun denetimine tabidir. İşimizin neredeyse her yönü, sağlık ve güvenlik, sigorta, emisyon ve çevre kontrolü, ürün, kargo ve mali suçlar, uluslararası ticaret ve yaptırımlar ile bankacılık, borsa ve türev piyasa kurallarını kapsayan düzenlemelerden az ya da çok etkilenmektedir.

Böylesine kapsamlı ve sürekli gelişen bir düzenleyici ortamda uyum sağlamak için titiz kurumsal protokoller ve sıkı bir uygunluk programı sürdürüyoruz. Bu faaliyetler, dünya çapındaki Gunvor ticaret merkezleri için gözetim, tavsiye ve eğitim sağlayan Uygunluk Departmanımız tarafından denetlenmektedir. Gunvor tüm faaliyetlerinde, faaliyet gösterdiği yargı bölgelerinde hem uluslararası hem de yerel olarak tabi olduğu yasa ve yönetmeliklere bağlı kalmaktadır.

Gunvor, gelişen uygunluk standartlarını ele alma konusunda proaktif olmaya çalışmaktadır. Örneğin, ekonomik yaptırımlar altındaki ülkeler ve kuruluşlarla ticarete karşı sözleşme yasaklarını geliştirmek için karşı taraflarla sözleşme dilini güçlendirmek için adımlar atılmaktadır. Ayrıca, izleme ve eğitimi üstlenmek üzere özel olarak tasarlanmış yeni pozisyonlarla yaptırımlara uygunluk uzmanlığını şirket bünyesine taşıdık. 

Şeffaflık girişimleri ve raporlama Gunvor'un compliance (uygunluk) programını tamamlamaktadır. Gunvor, hükümetlere yaptığı ödemeleri her yıl Ekstraktif Endüstri Şeffaflık Girişimi (EITI) doğrultusunda raporlamakta olup, bunu şeffaflığı artırmanın ve bu hükümetlerle iş birliği içinde yolsuzluk potansiyelini azaltmanın tutarlı bir yolu olarak görüyoruz.

Etkili Sağlık ve Güvenlik

Sağlık ve güvenlik, çevre, insan hakları ve toplum katılımının etkin yönetimi - "HSEC" - işimizi sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde büyütmek için esastır. Bu nedenle Gunvor, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve faaliyet gösterdiğimiz toplumların sağlığını, refahını, insan haklarını ve güvenliğini korumanın yanı sıra iş yaptığımız ülkelerde çevreye saygı göstermeye ve çevreyi korumaya en yüksek önceliği vermektedir.

İnsan Haklarına Öncelik Vermek

Gunvor, 2018'den bu yana Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ni uygulamak için çalışmaktadır ve harici bir uzman ortağın yardımıyla şirketin süreçlerini güçlendirmede önemli ilerleme kaydetmiştir. Gunvor insan haklarını işin önemli noktalarında önceliklendirir. Tüm iş süreçlerini kapsayacak etkili programların geliştirilmesi için net bir yol haritasına sahiptir. 

Nesnel Denetim ve İnceleme

İşimiz ve faaliyetlerimizle ilgili objektif değerlendirmeler, riskleri azaltmak için çözümler üretmemize yardımcı olurken sorunları hızlı bir şekilde tespit etmemizi sağlar. Gunvor, güçlü ve bağımsız bir iç denetim fonksiyonuna sahiptir ve önde gelen denetim kuruluşlarının gönüllü, harici, üçüncü taraf incelemelerine düzenli olarak katılmaktadır.

Gunvor'un Politikaları ve Davranış Kuralları hakkında daha fazla bilgi edinin

Karşı Taraf
+ Gunvor Trader (Taciri)
  • Gunvor'un Müşterini Tanı (KYC) analistleri, yaptırımlar, sahiplik ve olumsuz medya ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesini içeren karşı taraf kontrollerini gerçekleştirir.
  • Karşı taraflar, harici tedarikçi sistemleri aracılığıyla günlük olarak taranır ve olumsuz bilgiler ortaya çıkarsa işaretlenir.
Ticaret sistemi
  • Geçmiş kontrollerinin ardından, Compliance (Uygunluk) Departmanı uygun karşı tarafları onaylar ve etkinleştirir.
  • Compliance (Uygunluk) departmanı, herhangi bir yeni bilgiye tepki verebilir ve gerekirse karşı tarafı dakikalar içinde tüm şirket sistemlerinde devre dışı bırakabilir.
Sözleşmeler
  • Ticari sözleşmeler yalnızca CMS'de aktif olan karşı taraflara eklenebilir.
  • Açık, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele eden bir dil zorunlu kılınmıştır.
  • Muhataplardan yaptırımlara uygunluk taahhüdü alınması zorunludur.
Lojistik
  • Tüm gemiler ve sahipleri PurpleTrac© kullanılarak negatif medya veritabanları aracılığıyla taranır ve yaptırımlara karşı korunur.
  • Gemiler ve sahipleri, Gunvor'un harici tarama tedarikçisi sistemi aracılığıyla kiralama sırasında günlük olarak ayrı ayrı taranır.
yerleşim
  • Otomatik sistem kontrolleri, ödemelerin yalnızca Compliance (Uygunluk) Departmanı tarafından onaylanan ve CMS'de aktif olan karşı taraflara yapılmasına izin verecektir.

Eğitim ve Farkındalık

9. Sürdürülebilirlik ve Etik Raporu

Ticaret Etiği ile ilgileniyor musunuz?