Enerji Taşımacılığı

Sorumlu Bir Şekilde

İç Denetim

Gunvor, Grup genelindeki iç fonksiyonlarımızı test etmek amacıyla, Gunvor'un iş faaliyetleri, operasyonları, finansal sistemleri ve iç kontrol ortamına ilişkin bağımsız ve objektif değerlendirmeler sunmak üzere bir İç Denetim Departmanı kurmuştur.

Denetim ekibi her yıl alım satım masaları, varlıklar, merkezi işlevler ve süreçler, ortak girişimler ve danışmanlık görevleri gibi faaliyetleri kapsayan 15-20 arasında iç denetim görevi yürütmektedir.

Bulgular, Gunvor'un politikaya bağlılığı ciddiye aldığı konusunda daha fazla farkındalık yaratarak ve kontrolleri geliştirerek genel riskin azaltılması ve yetersizliklerin düzeltilmesi ile sonuçlanmıştır.

Gunvor gerektiğinde kıyaslama ve değerlendirme anlayışımıza yardımcı olacak danışmanlık denetimleri de gerçekleştirecektir. Bunlar Big Four firmaları tarafından gerçekleştirilir ve uluslararası uyum uzmanları Gunvor'un küresel programının geliştirilmesine daha fazla yardımcı olur.

Gunvor'un Denetim ekibi her yıl 15-20 arasında iç denetim görevi yürütmektedir.

8. Sürdürülebilirlik ve Etik Raporu